Category Archives: Certificeringen

 • 0

Alles over VCA Basis en VCA VOL

Category : Certificeringen

VCA opleiding voor professionals

Aantonen dat u veilig en hygiënisch kunt werken? Dat kan met een VCA-certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is echter meer dan alleen een checklist. Het is een uitgebreid programma dat ervoor zorgt dat er binnen uw bedrijf veilig, gezond en milieuvriendelijke gewerkt wordt. Hiervoor kan een opleiding gevolgd worden. In dit blog vertellen we over drie verschillende vormen van de VCA opleiding: VCA Basis en VCA VOL

VCA Basis

VCA Basis

VCA Basis is, zoals de naam al aangeeft, het basis veiligheidsdiploma voor veilig en gezond werken. VCA Basis wordt vaak afgekort naar B-VCA (voorheen VCA-1). Het is bedoeld voor uitvoerende medewerkers. Het is niet bedoeld voor medewerkers met een leidinggevende rol. Wanneer iemand in het bezit is van het VCA Basis diploma kan deze persoon aantonen dat hij of zij de basiskennis van veilig en gezond werken heeft. Het is vaak nodig om een VCA Basis opleiding te volgen wanneer er gevraagd wordt voor het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden.

VCA VOL

VCA VOL is, net als VCA Basis, een diploma waarmee aangetoond kan worden dat de persoon kennis heeft van het veilig en gezond uitvoeren van werkzaamheden. Echter is het VCA VOL speciaal gericht op leidinggevende medewerkers en zzp’ers. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat ze zelf en dat andere medewerkers hun werkzaamheden veilig uit kunnen voeren. De volledige afkorting staat dan ook voor VGM Checklist Aannemers Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

VCA certificaat halen

Wanneer u een VCA certificaat wilt halen, zult u een VCA Basis opleiding of een VCA VOL opleiding moeten volgen. Tijdens de cursus worden alle belangrijke onderwerpen besproken, waaronder:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s en de preventie van ongevallen
 • Procedures, instructies en signalering
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie

En nog veel meer. Ter afsluiting wordt er een examen afgelegd.

Heeft u al een VCA certificaat behaald? Wat waren uw ervaringen? Deel ze met ons via het contactformulier.


 • 0
valkuilen ISO 45001 certificering

Voorkom fouten bij bij de invoering van ISO 45001

Category : Certificeringen

Tips om de meest voorkomende valkuilen te omzeilen

De ISO 45001-norm geeft een kader om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk te beheren en mogelijkheden aan te pakken. Bij MKB-blogs weten we dat organisaties echter nog met aardig wat problemen worstelen. Voor advies bij ISO 45001 certificering raden we dan ook aan om naar een adviseur te stappen. En in dit blog leest u tips om de meest voorkomende valkuilen te omzeilen.

1. Onvoldoende bekend met de procesbenadering

Het gebeurt vaak dat organisaties onvoldoende vertrouwd zijn met de procesbenadering. Beschrijf dan ook voor de start duidelijk de processen.

2. Er is geen duidelijke missie en visie

Regelmatig ontbreekt de missie en visie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Zorg dan ook dat het veiligheidsbeleid, de missie en visie en de normen en waarden van de organisatie op een lijn komen.

3. Te veel aandacht voor documenten en formulieren

Organisaties schenken te veel aandacht aan documenten en formulieren. Laat deze wat los, en leg meer nadruk op het verhogen van het welzijn. Besteed bovendien voldoende aandacht aan werknemersparticipatie.

4. Bepaalde normeisen zijn niet aanwezig

Bepaalde normeisen missen vaak in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Bestuur de ISO 45001 grondig en zorg dat alles compleet is.

5. Er is geen actieplan

Bij veel organisaties gebeurt de invoering van de ISO 45001 niet planmatig. Stel een plan voor invoering op met milestones en zorg voor voldoende personeel.

6. Wat al bestaat, wordt vergeten!

Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van wat al bestaat binnen de organisatie. Voer daarom een gap-analyse uit en maak gebruik van wat er al is.

7. Interne audits laten te lang op zich wachten

Vaak wordt er te lang gewacht met het plannen van interne audits, terwijl dit juist heel belangrijk is. Leid dus interne auditors op en plan audits tijdig in.

8. Men gaat te snel over tot certificatieaudit

Veel organisaties gaan te snel over tot certificatieaudit. Laat eerst een pré-audit uitvoeren door de certificatie-instelling. Het VMS diet 3 maanden geïmplementeerd te zijn voordat de eerste audits plaatsvinden.


 • -

Zo zet u certificeringsadvies om in oplossingen

Category : Certificeringen

Ga zelf aan de slag met het certificeringsadvies

Heeft u behoefte aan certificeringsadvies voor uw bedrijf? Zorg dan dat u een adviseur inschakelt die u niet alle taken uit handen neemt. Huh? Maar is het niet juist ideaal als deze persoon alles voor u op kan lossen? Is het niet heerlijk als deze persoon een kant en klaar managementsysteem aflevert en daarmee uw gehele bedrijf gereed maakt voor een audit? Nee. Dit is juist niet de bedoeling. Een goed managementsysteem staat namelijk niet alleen op papier. Dit wordt ook in de dagelijks bedrijfsvoering uitgevoerd. Kortom, als u op zoek gaat naar specifiek certificeringsadvies, houd er dan rekening mee dat er ook van uw kant de nodige inzet verwacht wordt!

Waar wenst u een certificering voor?

Eisen partners of opdrachtgevers van uw bedrijf dat u een certificering ontvangt voor uw kwaliteitsmanagementsysteem? Wilt u de digitale informatiebeveiliging binnen uw organisatie beter op orde brengen? Is het nodig de veiligheidssituatie van uw medewerkers te verbeteren? Of bent u er aan toe om milieubewust of maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen? Voor elke situatie bestaat een specifieke internationale norm. Bedenk dus eerst waar u certificeringsadvies op wenst. Er bestaan ISO certificaten voor:

 • ICT
 • Milieu
 • Kwaliteit
 • Veiligheid

Wij raden u aan u alvast in te lezen in de norm waar u in geaudit wilt worden. De kans is dan veel groter dat u het te ontvangen certificeringsadvies optimaal om kunt zetten in de gewenste bedrijfsvoering.

Waar bestaat certificeringsadvies zoal uit?

Als u een specialist in certificeringsadvies inschakelt, dan zal deze persoon u vertellen wat er moet gebeuren met uw bedrijf, wil laatstgenoemde goed uit de audit komen en het gewenste certificaat ontvangen. Als deze aanpassingen goed doorgevoerd worden, voldoet uw bedrijf aan alle eisen die in de betreffende ISO certificering staan. Zo dient er een goed managementsysteem te bestaan. Zowel op papier als in gedrag. Het kan hiervoor nodig zijn dat bestaande procedures en processen conform de norm aangepast moeten worden. Is de adviseur akkoord en bent u ervan overtuigd dat alles op orde is? Dan is het tijd een bedrijf in te schakelen voor de benodigde toets.

Gebruik het te ontvangen certificeringsadvies optimaal

Wilt u een bepaalde certificering ontvangen en wilt u daarvoor certificeringsadvies ontvangen? Steek dan zelf ook de handen uit de mouwen. Volg het advies zorgvuldig op en zorg dat u zelf ook begrijpt waarom bepaalde aanpassingen nodig zijn. Op die manier maakt u optimaal gebruik van het te ontvangen certificeringsadvies!