Voorkom fouten bij bij de invoering van ISO 45001

  • 0
valkuilen ISO 45001 certificering

Voorkom fouten bij bij de invoering van ISO 45001

Category : Certificeringen

Tips om de meest voorkomende valkuilen te omzeilen

De ISO 45001-norm geeft een kader om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk te beheren en mogelijkheden aan te pakken. Bij MKB-blogs weten we dat organisaties echter nog met aardig wat problemen worstelen. Voor advies bij ISO 45001 certificering raden we dan ook aan om naar een adviseur te stappen. En in dit blog leest u tips om de meest voorkomende valkuilen te omzeilen.

1. Onvoldoende bekend met de procesbenadering

Het gebeurt vaak dat organisaties onvoldoende vertrouwd zijn met de procesbenadering. Beschrijf dan ook voor de start duidelijk de processen.

2. Er is geen duidelijke missie en visie

Regelmatig ontbreekt de missie en visie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Zorg dan ook dat het veiligheidsbeleid, de missie en visie en de normen en waarden van de organisatie op een lijn komen.

3. Te veel aandacht voor documenten en formulieren

Organisaties schenken te veel aandacht aan documenten en formulieren. Laat deze wat los, en leg meer nadruk op het verhogen van het welzijn. Besteed bovendien voldoende aandacht aan werknemersparticipatie.

4. Bepaalde normeisen zijn niet aanwezig

Bepaalde normeisen missen vaak in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Bestuur de ISO 45001 grondig en zorg dat alles compleet is.

5. Er is geen actieplan

Bij veel organisaties gebeurt de invoering van de ISO 45001 niet planmatig. Stel een plan voor invoering op met milestones en zorg voor voldoende personeel.

6. Wat al bestaat, wordt vergeten!

Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van wat al bestaat binnen de organisatie. Voer daarom een gap-analyse uit en maak gebruik van wat er al is.

7. Interne audits laten te lang op zich wachten

Vaak wordt er te lang gewacht met het plannen van interne audits, terwijl dit juist heel belangrijk is. Leid dus interne auditors op en plan audits tijdig in.

8. Men gaat te snel over tot certificatieaudit

Veel organisaties gaan te snel over tot certificatieaudit. Laat eerst een pré-audit uitvoeren door de certificatie-instelling. Het VMS diet 3 maanden geïmplementeerd te zijn voordat de eerste audits plaatsvinden.